Düşüncelerim

Ülkü Ocakları

28 Aralık 2015

 

Gençlik, temelinde kendi öz kültürü, hedefinde ise milli ülküleri olduğunda anlam kazanan ve harekete geçerek güven veren adı konmamış bir zenginliğin ifadesidir. Donanımlı bir gençlik, her devlet için ekonomik, askeri ve coğrafi şartlar kadar önemli bir olgudur. Küreselleşmenin kaçınılmaz bir süreç olarak tüm dünyayı etkilediği ve tek tip bir genç modeli oluşturduğu günümüz şartlarında, gençlik noktasında kendi farkını ortaya koyabilen toplumlar gelişmeye ve dünyaya yön vermeye aday ülke haline gelmektedirler.

   Bu bağlamda Türk gençliğinin durumuna bakıldığında genel bir tanımlama yapmanın güçlüğü ortadadır. Bugünkü şartlarda gençliğimiz sınav sistemleri ve ekonomik zorluklar çerçevesinde kendisine gelecek çizmek zorunda bırakılmaktadır. Bu durum çoğu zaman gençliğimizin, devleti ve ülkesinin geleceğinden önce kendi geleceğini düşünmesini zorunlu hale getirmektedir.


Öte yandan milli eğitim sistemi içerisindeki aksaklık ve eksiklikler, Türk Gençliği’nin milli değerler ve ülkülerinden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. İşte böylesi bir süreçte ülkenin geleceğine ilişkin çözümlerin oluşturulması için Ülkü Ocakları’na duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkü Ocakları bir ‘gençlik hareketidir’. Bu hareket günü gelmiş Türkiye’yi uçurumdan kurtarmış, günü gelmiş yere düşürülmek istenen bayrağı göndere çekmiştir. Türk-İslam ülküsü yolunda geçmişinden aldığı şuurla yarınlara umutla bakmıştır. Bu umutlar ve çetin mücadeleler bazı dış etkenler sebebiyle zaman zaman kesintiye uğrasa da temel değer ve hedefler hiçbir zaman bozulmamıştır.

ETİKETLER
İLGİLİ MESAJLAR

YORUM YAP