@UfkUyku Oooo devrem sende çok şey istiyorsun.  

Mutluluğun 4 Hırsızı

1- Kaçmak: Hayvanlar gerçek tehlikelerden olduğu kadar hayal ürünü tehlikelerden de kaçarlar bazen. Örneğin, düşen yapraklarım uçuşması bir hayvanın kaçmasına neden olabilir; çünkü bu se-si yaklaşan bir düşman olarak algılar. Bazen biz insanlar da çevre-mizdekileri bir tehdit unsuru olarak görürüz. Örneğin, yolda karşı-laştığımız bir yabancının bakışını eleştiren, küçümseyen bir ifade

olarak algılarız. Daha geniş çapta düşündüğümüzde küçük aksaklıkları gözümüzde büyü-tür, onları kocaman birer sorun haline getiririz. Bu bizim kaç-mamıza, televizyon, alkol, ilaç-lara sığınmamıza, çeşitli bağım-lılıklara sığınmamıza neden olur. Böylece, küçük sorunları gözümüzde büyütüp kaçacak delik aramak mutluluğumuzu çalan hırsızlardan biri haline gelir.

2- Teslim Olmak: Bebekler ya-şamlarını sürdürmek için anne-lerine bağımlı halde yaşarlar.

Annenin koruyuculuğuna muhtaç oldukları için içgüdüsel olarak ona boyun eğerler. Büyüdükleri halde bu durumdan kurtulamayan yetişkinler ise, zamanla kendilerini güçsüz ve çaresiz hissederler. Başkalarının sözünden dışarı çıkmayan, söylenen ve yapılana boyun eğen kişiler olarak kendilerine acıyarak geçer hayatları. Dünyanın kendilerini ele geçirdiğini hissederler ve mücadele göze alamazlar. Hayat bir mücadele olduğu için, bu kişiler mutsuzluğa teslim olurlar.

3- Savaşmak: Dürtü ve isteklerin yanlış yönde kullanılması in-sanoluğunun ızdırabının önemli sebeplerinden biridir. Bazen bu dürtüler savaş, şiddet, öfke, zorbalık, kin gütme, düşmanlık ve nef-ret beslemek şeklinde gösterir kendisini. Gerekçesiz olarak eylem-le ya da sözle karşı atağa geçmek hem bizi hem diğerlerini incitir. Mutsuzluğu davet eder.

4- Eleştirel düşünceden uzaklaşmak: Istek ve dürtülerimize et-raflıca düşünmeden, durumu enine boyuna analiz etmeden cevap vermeye çalışırsak mutsuzluğun kapısını aralamış oluruz. Bireyle-rin, davranışlarının sonuçlarını öngörememesi ve tartamaması parçalanmış aileler, boşanma, umutsuzluk, depresyon, içine kapan-ma, liselerde başgösteren şiddet olayları, okuldan kaçma gibi so-runların habercisidir.

 • Mutluluğun 4 Hırsızı


  1- Kaçmak: Hayvanlar gerçek tehlikelerden olduğu kadar hayal ürünü tehlikelerden de kaçarlar bazen. Örneğin, düşen yapraklarım uçuşması[...]
 • Çare Siz Degilsiniz


              Çaresizlik bir sıçrama tahtasıdır. Köşeye sıkıştığımızda başka çaremiz k[...]
 • Merhaba Antalya


  Manavgat/Çolaklı Vatanımızın ender güzellikleriyle dolu cennet köşesinden herkese merhaba ! Uzun zamandır sizlere her hangi bir paylaşımda [...]
 • Kalpler Biribirinden Uzaklaşmasın


    İki insan birbirine öfkelendiği zaman, kalpleri birbirinden uzaklaşır. Peki  uzaklaşırsa nemi olur bu uzak mesafeden birbirlerinin kalp[...]
YorumlarPopüler Yazılar
Son Yazılar